Personalansvarsnämnden

Vid högskolan får högskolestyrelsen enligt 1 kap. 5§ högskoleförordningen (SFS 2007:1337) inrätta en sådan personalansvarsnämnd som anges i 25§ myndighetsförordningen (SFS 2007:515). Rektor ska vara ordförande och nämnden ska i övrigt bestå av personalföreträdarna och ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser.

Högskolestyrelsen har den 20 oktober 2000 beslutat att högskolan ska ha en personalansvarsnämnd. Nämndens sammansättning fastställdes senast av styrelsen den 13 juni 2008.

Personalansvarsnämnden hanterar frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning.

När ett ärende initieras av en student eller som annars berör studenter, ska studentkåren höras, innan personalansvarsnämnden fattar beslut.

Personalansvarsnämndens ledamöter:

Rektor är ordförande

Ledamöter:
Förvaltningschef
Chef för akademin för innovation, design och teknik
Chef för akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Företrädare för SACO-S
Företrädare för OFR

Handläggningsordning för personalansvarsnämnden (pdf 119 kB)