Kommittén för hållbar arbetsmiljö

Kommittén för hållbar arbetsmiljö (KHA) är medarbetarnas forum rörande arbetsmiljö, miljö och jämlikhet och ska vara den drivande kraften i högskolans systematiska och hållbara arbetsmiljöarbete.

Uppdrag och ansvar

KHA:s övergripande uppdrag är att planera och följa upp det högskolegemensamma arbetet inom ramen för hållbar arbetsmiljö. 

Arbetsordning och sammansättning

Personalsektionen leder arbetet i KHA. Kommittérepresentanternas uppdrag är att vara länken mellan det högskoleövergripande arbetet och det arbete som bedrivs inom respektive organisatorisk enhet - i båda riktningarna. Av förekommande anledning består gruppens sammansättning av kompetenser som lokala ombud, internrevisorer inom hållbar arbetsmiljö, samordnare, strateg, studentrepresentant, doktorandrepresentant och studentombudsman.

KHA:s representanter

  • ​Mångfaldsstrateg
  • Samordnare för hållbar arbetsmiljö
  • Lokala skyddsombud
  • Lokala miljöombud
  • Lokala jämombud
  • Utsedda KHA representanter (Internrevisorer inom hållbar arbetsmiljö)

Kontaktperson

Henrik Zettergren, arbetsmiljö - och miljösamordnare