Internationella rådet

Internationella rådet är ett rådgivande organ till högskolans ledning och fungerar som ett stöd för ledningen i ställningstaganden för den internationella verksamheten.

Rådet gör omvärldsbevakning samt diskuterar och analyserar olika underlag och rapporter för att lämna råd och rekommendationer till ledningen. Arbetet i internationella rådet utgår från:

  • Högskolans forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) och områdesstrategin för internationell verksamhet
  • Uppdrag från ledningsgruppen
  • Inspel och frågeställningar från akademierna och Ledningskansliet (LKA)

Rådets sammansättning

Damir Isovic Ordförande, akademichef, IDT
Pablo Camacho Sanhueza Internationell samordnare/koordinator, EST
Lena Hallström Internationell samordnare, HVV
Radu Dobrin Internationell samordnare, IDT
Christer Nygren Internationell samordnare, IDT/IPR
Kamran Namdar Internationell samordnare, UKK
Medea Eklund Internationell handläggare, Ledningskansliet
Martina Delby Internationell handläggare, Ledningskansliet
Susanne Nylund-Torp Internationell koordinator, IDT/HVV/UKK
Elouise Ahlström Studentkåren

 

Bakgrund - läs mer om ledningen av högskolans internationella verksamhet