Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utskottets uppdrag är att bereda ärenden för beslut av fakultetsnämnden och att självständigt fatta beslut i de ärenden nämnden överlåter beslutanderätt i.

Ordförande och lärarrepresentant hälsa: Magnus Elfström

Lärarrepresentant utbildning: Karin Molander Danielsson

 

Lärarrepresentant ekonomi: Vakant

 

Lärarrepresentant teknik: Mats Björkman
 

Studentrepresentant: Kim Jansson

 

Studentrepresentant: Victor Aziz