Utskottet för forskning

Utskottet för forskning (FU) sorterar under fakultetsnämnden och är ett internt, högskolegemensamt forskningsstrategiskt organ.

Utskottet arbetar framför allt med högskolans strategiska frågor och ställningstaganden vad gäller forskning vid Mälardalens högskola. Forskningsutskottet fattar beslut i vissa frågor och bereder dessutom ärenden för beslut av fakultetsnämnden.

Information om utskottets mötesdatum samt föredragningslistor, bilagor och protokoll fås via länken "Föredragningslistor och protokoll".

Ordförande: Elisabeth Uhlemann , prodekan för forskning och utbildning på forskarnivå
Lärarrepresentant ekonomi: Peter Ekman

 

Lärarrepresentant teknik: Vakant

Lärarrepresentant utbildning: Laila Niklasson
Inger K Holmström Lärarrepresentant hälsa: Inger K Holmström
  Doktorandrepresentant: Per Bäck
  Doktorandrepresentant: Johanna Zetterlund