Organisation och arbetsordning

Fakultetsnämnden och dess utskott verkar utifrån en arbetsordning fastställd av rektor. Beslutanderätten för vissa frågor är delegerad till utskotten, vilket framgår i fakultetsnämndens delegationsordning. Nämnden sammanträder sex gånger per år.

Arbetsordning för fakultetsnämnden och dess utskott (pdf 166 kB)

Fakultetsnämndens delegationsordning (pdf 133 kB)

Mötesplan för 2019 (pdf 359 kB)