Kontakt

Kontakta fakultetsnämnden

Ärenden till fakultetsnämnden skickas till fakultetsnämndens funktionsbrevlåda:

fakultetsnamnden@mdh.se

Kontakta handläggare

Ledningskansliet (LKA) ger administrativt stöd till fakultetsnämnden och dess utskott. För kontaktuppgifter till utbildnings- och forskningshandläggare på ledningskansliet:

Personal vid ledningskansliet