Fakultetsnämnden 2017-2019

2019

Datum Möteshandlingar Protokoll Ort
2019-01-29 Extrainsatt Möteshandlingar (pdf 1,7 MB) Protokoll (pdf 193 kB) Västerås
2019-03-06 Möteshandlingar (pdf 7,7 MB) Protokoll (pdf 503 kB) Västerås
2019-04-24 Möteshandlingar (pdf 10,9 MB) Protokoll (pdf 490 kB) Eskilstuna
2019-06-12 Möteshandlingar (pdf 21,8 MB) Protokoll (pdf 525 kB) Västerås
2019-09-18 Möteshandlingar (pdf 10,9 MB) Protokoll (pdf 285 kB) Eskilstuna
2019-10-22 Möteshandlingar (pdf 14,5 MB) Protokoll (pdf 378 kB) Internat
2019-12-11     Västerås

2018

Datum Möteshandlingar Protokoll Ort
2018-01-15
Extrainsatt
Möteshandlingar (pdf 3,4 MB)   Protokoll (pdf 212 kB) Västerås
2018-03-05

Möteshandlingar (pdf 8,1 MB)

Kompletterande underlag (pdf 700 kB)

Kompletterande underlag ärende 15 (pdf 1,0 MB)

Protokoll (pdf 2,6 MB) Västerås
2018-04-19 Möteshandlingar (pdf 5,4 MB) Protokoll 2018-04-19 (pdf 108 kB) Eskilstuna
2018-06-07 Möteshandlingar (pdf 4,4 MB) Protokoll (pdf 280 kB) Västerås
2018-09-20 Möteshandlingar (pdf 4,2 MB) Protokoll 2018-09-20 (pdf 267 kB) Eskilstuna

2018-10-23/24

Möteshandlingar (pdf 3,0 MB)

Protokoll 2018-10-24 (pdf 323 kB)

Ny bilaga 11.1 (pdf 912 kB)

Internat
2018-12-12 Möteshandlingar (pdf 12,5 MB) Protokoll 2018-12-12 (pdf 313 kB) Västerås

2017

Datum Möteshandlingar Protokoll  Ort
2017-03-07 Möteshandlingar (pdf 3,2 MB) Protokoll (pdf 142 kB) Eskilstuna
2017-04-18 Möteshandlingar (pdf 2,3 MB) Protokoll (pdf 8,8 MB) Västerås
2017-06-13 Möteshandlingar (pdf 22,7 MB) Protokoll (pdf 298 kB) Eskilstuna
2017-09-05 Möteshandlingar (pdf 13,1 MB) Protokoll (pdf 271 kB) Västerås
2017-10-17/18

Möteshandlingar (pdf 2,4 MB)

Komplettering bilaga 12.1 (pdf 907 kB)

Protokoll (pdf 229 kB) Internat
2017-11-28 Möteshandlingar (pdf 10,2 MB)

Protokoll (pdf 285 kB)

  Bilaga 1 (pdf 412 kB)

Eskilstuna