Fakultetsnämnd och utskott

Fakultetsnämnden har övergripande ansvar för kvalitetsfrågor i högskolans forskning, utbildning på forskarnivå samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Under nämnden finns tre utskott som bereder ärenden samt fattar vissa beslut på delegation. Mandatperioden för nuvarande fakultetsnämnd och utskott är 1 januari 2017 - 31 december 2019.

Fakultetsnämnden

Utskottet för forskning

Utskottet för forskarutbildning

Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Tidplan för fakultetsnämnd och utskott 2018 (pdf 360 kB)