Disciplinnämnden

Enligt högskoleförordningen (1993:100) ska det finnas en disciplinnämnd vid varje högskola. Disciplinnämndens uppgift är att handlägga de ärenden om disciplinära åtgärder som uppkommer i högskolans verksamhet.

Enligt lag ska nämnden bestå av högskolans rektor, en lagfaren ledamot som är eller har varit ordinarie domare samt en företrädare för lärarna vid högskolan. Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter.

Enligt högskoleförordningen kan disciplinära åtgärder vidtas för fyra olika typer av förseelser. Exemplifieringen av dessa som följer på hemsidan är inte uttömmande utan avser att ge information och råd om hur man bedömer om en förseelse har begåtts. För att avgöra om en disciplinförseelse begåtts måste alltid de specifika omständigheterna i det enskilda fallet bedömas.