Minnesanteckningar

Minnesanteckningar och presentationer från biblioteksrådets möten.

2019

 

2019-02-14

 
Minnesanteckningar Presentationer
  Minnesanteckningar 2019-02-14 (pdf 79 kB) Finansiering för Open Access-publicering (pdf 147 kB)

2018

 

2018-11-29

 
Minnesanteckningar Presentationer
Minnesanteckningar 2018-11-29.pdf (pdf 181 kB) Bibliotekets arbete mot fusk & plagiat (pdf 744 kB)

2018-10-04

 
Minnesanteckningar Presentationer
Minnesanteckningar 2018-10-04 (pdf 180 kB)   Aktuella OA-frågor (pdf 617 kB)
  Övergång (återgång) till ämnesbaserad uppställning av böcker (pdf 491 kB)

2018-05-03

 
Minnesanteckningar Presentationer
Minnesanteckningar 2018-05-03 (pdf 285 kB)  

2018-02-15

 
Minnesanteckningar Presentationer
Minnesanteckningar 2018-02-15 (pdf 288 kB) Undervisning för studenter - vad, vem, hur och varför? (pdf 544 kB)
  Södertörns högskolebibliotek (pdf 589 kB)
  VP 2018 Högskolebiblioteket MDH (pdf 110 kB)

2017

 

2017-11-27

 
Minnesanteckningar Presentationer
  Minnesanteckningar 2017-11-27 (pdf 270 kB) SND och högskolebibliotekets arbete med forskningsdata (pptx 114 kB)
  MDHs interna kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingssystem (pdf 636 kB)

2017-09-21

 
Minnesanteckningar Presentationer
Minnesanteckningar 2017-09-21 (pdf 288 kB) Nationella förhandlingar med Elsevier (pdf 350 kB)

2017-06-08

 
Minnesanteckningar Presentationer
   Minnesanteckningar 2017-06-08 (pdf 106 kB) Nätverksvisualisering av bibliografiska data (pptx 1,6 MB)

2017-03-09

 
Minnesanteckningar Presentationer
Minnesanteckningar 2017-03-09 (pdf 202 kB) Forskningsinformation - Strategier och prestationer (pdf 8,7 MB)
  SND-samarbetet - ett nationellt samarbetsprojekt (pptx 361 kB)
  Verksamhetsberättelse 2016 (pdf 142 kB)
    Verksamhetsplan 2017 (pdf 92 kB)

2016

 

2016-11-22

 
Minnesanteckningar Presentationer
Minnesanteckningar 2016-11-22 (pdf 150 kB) Kvalitetssäkringssystem (pptx 789 kB)
    DiVA, rapport från systemägarmöte 16 november 2016 (pptx 76 kB)
  Pedagogiska webbresurser från biblioteket (pdf 381 kB)
   

2016-10-13

 
Minnesanteckningar Presentationer
Minnesanteckningar 2016-10-13 (pdf 204 kB)  
  Akademisk litteracitet (pptx 63 kB)
  Rapport om ALMA-projektet (pptx 84 kB)
  Springer Compact (pptx 75 kB)

2016-04-19

 
Minnesanteckningar Presentationer
Minnesanteckningar 2016-04-20.pdf (pdf 82 kB) DiVA (ppt 1,5 MB)
  Alma-projektet.pptx (pptx 115 kB)

2016-02-09

 
Minnesanteckningar Presentationer
Minnesanteckningar 2016-02-09 (pdf 260 kB) Arkivering av forskningsmaterial.pptx (pptx 65 kB)
    Rapport från hearing om öppen tillgång till vetenskaplig information (docx 21 kB)
  Verksamhetsplan Högskolebiblioteket 2016 (pdf 127 kB)

2015

 

2015-09-29

 
Minnesanteckningar Presentationer
Minnesanteckningar 2015-09-29 (pdf 222 kB) Från bibliometri till altmetri (pptx 1,3 MB)
  Teknisk infrastruktur för biblioteksservice (ppt 957 kB)
  Högskolebibliotekets riktade uppdrag (pptx 68 kB)

2015-04-08

 
Minnesanteckningar Presentationer
Minnesanteckningar 2015-04-08 (pdf 252 kB) Efter MER14 (pdf 5,3 MB)
  Användarstyrt förvärv (pdf 411 kB)
  Översyn av låneregler (pdf 241 kB)

2015-02-11

 
Minnesanteckningar Presentationer
Minnesanteckningar 2015-02-11 (pdf 220 kB) Verksamhetsplan 2015 (pdf 104 kB)