Biblioteksrådet

Biblioteksrådet är rådgivande i frågor som behandlar bibliotekets långsiktiga utveckling och vägval, resursbehov, roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet, service till utbildning och forskning samt lokaler. Biblioteksrådet är även i övrigt rådgivande till andra inom högskolan som behöver en kvalificerad bedömning inom rådets ansvarsområde.

Biblioteksrådets ledamöter

Ordförande

Elisabeth Uhlemann, universitetslektor i inbyggda system, IDT, prodekan för forskning och forskarutbildning

Föredragande

Lisa Petersen, bibliotekschef

Ledamöter

Andreas Boberg, utbildnings- och forskningshandläggare, LKA

Lena Johansson Westholm, docent i miljöteknik, EST

Rose-Marie Johansson-Pajala, universitetslektor i medicinsk vetenskap, HVV

Mahsa Daraei, doktorand

Gustav Bockgård, universitetslektor i svenska, UKK

Stefan Löfgren, universitetsadjunkt avd. för nätverks- och inbyggda system, IDT

Studentrepresentant

Jonas Gilbert, bibliotekschef, Södertörns högskola

Suppleanter

Uwe Kjär, universitetslektor i tyska/docent, UKK.

Eduardo Medina, universitetslektor i sociologi, HVV

Irfan Sljivo, doktorand, avdelningen för programvaruteknik, IDT

Jonas Truedsson, universitetsadjunkt i företagsekonomi, EST

 

Sekreterare

Magnus Velander