Rektor

Paul Pettersson är rektor för MDH och leder högskolans verksamhet.

Paul är professor i realtidssystem med inriktning mot modellering och verifiering vid akademin för innovation, design och teknik vid MDH. Han har en magisterexamen i datavetenskap från Uppsala universitet och disputerade i datorteknik vid samma lärosäte 1999. Han antogs som docent i datavetenskap vid Uppsala universitet 2006, samma år blev han professor vid MDH.

Paul tillträdde som prorektor vid MDH den 1 september 2012 och som vikarierande rektor i februari 2016. Den 6 oktober utsåg regeringen honom till rektor vid MDH för perioden 6 oktober 2016 till och med den 5 oktober 2022.

Paul har under sin tid vid MDH etablerat två forskningsgrupper och han var under flera år chef för avdelningen för Inbyggda system.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med rektor? Kontakta rektors sekreterare:

Kontakta rektors sekreterare

Är du journalist och vill komma i kontakt med rektor? Vänd dig antingen till rektors sekreterare eller biträdande kommunikationschef Sofia Norling:

Kontakta Sofia Norling

Rektors beslut

Rektors beslut publiceras enbart på MDH:s internportal, då beslut fattade av rektor främst rör interna och organisatoriska processer.

Önskar du ta del av något beslut, kan du kontakta registrator.

registrator@mdh.se