Rektor Paul Pettersson

Paul Pettersson är rektor för MDH sedan 6 oktober 2016 och leder högskolans verksamhet .

Paul är professor i realtidssystem med inriktning mot modellering och verifiering vid akademin för innovation, design och teknik vid MDH. Han har en magisterexamen i datavetenskap från Uppsala universitet och disputerade i datorteknik vid samma lärosäte 1999. Han antogs som docent i datavetenskap vid Uppsala universitet 2006, samma år blev han professor vid MDH.

Paul tillträdde som prorektor vid MDH den 1 september 2012 och som vikarierande rektor i februari 2016. Den 6 oktober utsåg regeringen honom till rektor vid MDH för perioden 6 oktober 2016 till och med den 5 oktober 2022.

Paul har under sin tid vid MDH etablerat två forskningsgrupper och han var under flera år chef för avdelningen för Inbyggda system.