Ledningsgrupp och dekangrupp

På MDH finns en ledningsgrupp med uppgift att ge råd och stöd till rektor i såväl strategiska som löpande ledningsfrågor och en dekangrupp med uppgift att diskutera gemensamma fakultets- och ledningsfrågor.

Grupperna fattar inga beslut och mötena protokollförs inte. Vid behov deltar externa föredragande. Grupperna träffas varannan vecka och några gånger per termin träffas de båda grupperna gemensamt.

Ledningsgrupp

 

Rektor: Paul Pettersson

 

Prorektor: Peter Gustafsson

 

Chef akademin för hälsa, vård och välfärd: Anna Letterståhl

 

Chef för akademin för utbildning, kultur och kommunikation: Pia Lindberg

 

Chef akademin för ekonomi, samhälle och teknik: Thomas Wahl

 

Chef akademin för innovation, design och teknik  Damir Isovic


 

Förvaltningschef: Ann Cederberg

Rektors dekangrupp

 

Rektor: Paul Pettersson

 

Prorektor: Peter Gustafsson

 

Dekan: Anne Söderlund

 

 

Prodekan för forskning och forskarutbildning: Elisabeth Uhlemann

 

Prodekan för utbildning på grund- och avancerad nivå: Niclas Månsson

 

Chef för ledningskansliet: Malin Gunnarsson

 

 

Bibliotekschef: Lisa Petersen

 

Studentkårens ordförande Alexander Vainikainen