Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen är det högsta beslutande organet vid MDH och ansvarar bland annat för fördelning av resurser och för beslut i strategi- och policyfrågor.

Högskolestyrelsens förordnande sträcker sig perioden 1 maj 2017 – 30 april 2020. Styrelsen sammanträder cirka tre gånger per termin.

Sju ledamöter är utsedda av regeringen och företräder samhälle och näringsliv. Styrelsens ordförande är landshövdingen i Sörmland, Liselott Hagberg.

I styrelsen ingår dessutom rektor, tre företrädare för lärarkåren och tre företrädare för studenterna.

Externa ledamöter

Liselott Hagberg, ordförande

landshövding Sörmlands län

Paul Pettersson

rektor för MDH

Pär Eriksson

tidigare kommundirektör Eskilstuna kommun

Mikael Dahlgren

forskningsdirektör vid ABB Sverige

Torbjørn Digernes

professor vid Norwegian Institute of Technology

Eva Durhán

analyschef vid Skolverket

Ulf Nilsson

professor vid Linköpings universitet

Carina Malmgren

strateg vid Region Östergötland

Jan-Eric Sundgren, vice ordförande

senior adviser Volvo Group

Lärarrepresentanter

Tanja Dunerbrandt

adjunktrepresentant

Cecilia Lindh

lektorsrepresentant

​Kristina Lundqvist

professorsrepresentant

Studentrepresentanter

Jessica Tallbacka

student

Vakant

student

Johannes Finnman

forskarstuderande

 

Arbetstagarrepresentanter

De fackliga organisationerna representerar arbetstagarna och har närvaro- och yttranderätt i högskolestyrelsen.

SACO – Sveriges Akademikers Centralorganisation

Michaël Le Duc

ST - Statstjänstemannaförbundet (OFR/S)  

Marie Bergman