Högskolans ledning

MDH:s övergripande verksamhet leds av högskolestyrelsen. Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen.

Rektor, som utses av regeringen, är högskolans myndighetschef. Prorektor är rektors ställföreträdare och förvaltningschefen bereder ärenden utifrån rektorsbeslut.

Högskolestyrelsen

Rektor

Ledningsgrupp och dekangrupp