Högskolegemensamma funktioner

På Mälardalens högskola finns högskolegemensamma funktioner, som arbetar för alla akademier.

Avdelningen för forskningsstöd

2019-02-04Avdelningen för forskningsstöd ger råd och stöd till MDH:s forskare i alla frågor som rör extern forskningsfinansiering. Avdelningen har ett högskoleövergripande uppdrag och vi arbetar för alla fyra akademierna på högskolan.

Högskolepedagogisk utveckling - CeSAM

2019-09-24CeSAMs verksamhet utgör en central funktion för högskolans arbete med pedagogisk utveckling i relation till digitalisering, livslångt lärande, jämställdhetsintegrering, internationalisering och lärande för hållbar utveckling.

Om Idélabs verksamhet

2019-06-10Idélab är affärsinkubatorn på Mälardalens högskola som kostnadsfritt erbjuder studenter, forskare och övriga anställda rådgivning inom personlig utveckling samt förverkligande av idéer. Vi hjälper er att starta eget, hos Idélab har du alltid en rådgivare som fungerar som bollplank och stöd för dig under hela resan.