Studentcentrum

Studentcentrum arbetar med studentnära frågor.

Studentcentrum (STC) jobbar med studentnära frågor, precis som på sektionen för antagning och examen. STC ger information, service, råd och stöd till studenterna. Detta görs genom studenttorget, studievägledningen och studenthälsan.

På STC jobbar också student- och doktorandombudsmannen samt samordnare och handläggare för studenter med funktionsnedsättning.

Personal vid studentcentrum