Studentcentrum

Studentcentrum (STC) jobbar med studentnära frågor.. STC ger information, service, råd och stöd till studenterna. Detta görs genom studenttorget, studievägledningen och studenthälsan.

På STC jobbar också student- och doktorandombudsmannen samt samordnare och handläggare för studenter med funktionsnedsättning.

Personal vid studentcentrum