Sektionen för antagning och examen

Sektionen för antagning och examen (SAE) jobbar med studentnära frågor, i första hand med myndighetsutövning i antagnings- och examensfrågor samt arbetar med frågor kring Ladok.

På antagningen handläggs frågor som rör behörighet, reell kompetens, studieavgifter, utbytesstudier, anstånd, överklaganden och studenter med skyddade personuppgifter samt reservantagning till alla program.

Examenshandläggarna ansvarar för handläggning av examensansökningar och utfärdande av examens- och kursbevis samt vissa typer av tillgodoräknanden.

Ladokmedarbetarna ansvarar för driften av Ladok, användarbehörigheter, support och stöd och tillsammans med antagningen administrerar de MDH:s utbildningsdatabas Selma.

SAE består av 14 medarbetare varav en person sitter i Västerås (Ladok), de övriga i Eskilstuna.

Personal vid Sektionen för antagning och examen