Personalsektionen

Personalsektionen ansvarar för arbetsmiljöfrågor, lönebildning och lönehantering, rehabilitering, chef- och ledarskapsförsörjning, jämlikhet, samverkan och förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer, men även personaladministration i övrigt som till exempel riktlinjer för personalvård och förmåner, representation och tjänsteresor.

Sektionen arbetar konsultativt och stödjer högskolans chefer i deras arbete med de personalpolitiska frågorna.

Sektionen ansvarar för framtagande av personalstatistik och fungerar som ledningens stöd vid framtagande av styrdokument inom givna verksamhetsområden. Högskolans samordnare för arbetsmiljö- respektive jämlikhetsfrågor jobbar på personalsektionen.

Tillförordnad chef för sektionen är Gustaf Floderus.

Personal vid personalsektionen