Sektionen för kommunikation och externa relationer

Sektionen för kommunikation och externa relationer är hela högskolans kommunikationsbyrå. Vi stödjer akademierna, ledningen och förvaltningen i att nå ut med sin information på bästa sätt.

Vi på sektionen för kommunikation och externa relationer arbetar med:

  • Högskolans varumärke och grafisk profil
  • Extern och intern kommunikation
  • Webb, mdh.se, sociala medier och övrig digital närvaro
  • Studentrekrytering
  • Produktion av trycksaker
  • Samordning av högskolans externa relationer
  • MDH Alumni
  • Fundraising
  • Strategiska samverkansavtal
  • Eventsamordning

På sektionen jobbar flera kommunikatörer med med olika ansvarsområden. Därtill kommer webbstrateg, webbsamordnare, tryckerisamordnare. processledare och projektledare.

Personal vid sektionen för kommunikation och externa relationer