Sektionen för ekonomi och inköp

Sektionen för ekonomi och inköp ger stöd och service i ekonomi- och inköpsfrågor till högskolestyrelse, rektor och högskolans alla organisatoriska enheter.

Sektionens arbete består huvudsakligen av;

  • Budgetarbete
  • Resultatuppföljning
  • Ekonomiska kalkyler
  • Ekonomiska redovisningar
  • Betalningar
  • Skatteredovisningar
  • Inköp och upphandling
  • Utveckling av ekonomi- och inköpsfunktioner
  • Rapporter till myndigheter och finansiärer
  • Rapporter till departementet

Chef för sektionen för ekonomi och inköp är Maria Söderman

All personal vid sektionen för ekonomi och inköp