Vi arbetar med

Campussektionen arbetar i huvudsak med lokaler, inredning och utrustning.

Lokaler

Sektionen handlägger högskolans kontakter med våra hyresvärdar, främst Akelius Fastigheter i Eskilstuna och Hemsö Vreten AB i Västerås.

Bygg och projekt

Sektionen hjälper till med stöd för projekt som kräver byggåtgärder, tekniska installationer eller inredning utöver standard.

Central tentamensadministration

Som en service till akademierna ansvarar campussektionen för samordning för de tentamenstillfällen som önskas.

Högskoleprovet

Sektionen ansvarar för genomförandet av Högskoleprovet, två gånger per år.

För mera information gå till sidan om högskoleprovet nedan:

Högskoleprovet

Lokalbokning

Sektionen hjälper till med schemabokningar, schemaändringar och lokalbokningar.

Service

Sektionen hjälper till med den interna servicen till akademier och sektioner.

Säkerhet

Sektionen svarar för brandsäkerhet, bevakning och högskolans skalskydd.