Campussektionen

Campussektionens verksamhet är lokaler, inredning, utrustning och intern service på båda orter.

Vi ansvarar i huvudsak för:

  • anskaffning av högskolegemensam inredning och utrustning
  • brandsäkerhet, bevakning och högskolans skalskydd
  • högskolegemensam service
  • in- och uthyrning samt effektiv användning av lokaler
  • lokalbokning
  • långsiktig lokalplanering
  • post och gods
  • tentamenssamordning för salstentamina
  • utredning och beredning av lokalförsörjningsärenden

Sektionschef och ansvarig för campussektionen är Fredrik Enqvist.

Personal vid campussektionen