Avdelningen för forskningsstöd

Avdelningen för forskningsstöd ger råd och stöd till MDH:s forskare i alla frågor som rör extern forskningsfinansiering. Avdelningen har ett högskoleövergripande uppdrag och vi arbetar för alla fyra akademierna på högskolan.

 Utöver att informera om aktuella utlysningar av forskningsmedel, anordnar vi även workshoppar och utbildningar där vi bland annat visar vilka verktyg som finns för att hitta forskningsfinansiärer och utbildar projektledare av forskningsprojekt.

Vi hjälper också till med projektledning och samordning av forskningsprojekt, samt med att föra samman forskare och potentiella samarbetspartner.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer:

​Ann-Catrin Davis

Forskningssamordnare 

​ann-catrin.davis@mdh.se

​021-10 31 56

​rum L306/U1-146

​Ann Huguet

​Forskningssamordnare

​ann.huguet@mdh.se

​021-10 70 48

​rum R2-449/U1-145

 Cecil Lindholm  ​Forskningssamordnare  cecil.lindholm@mdh.se  021-10 73 20  ​rum U1-145

​Isabel Dellacasa Lindberg

​Forskningssamordnare

​isabel.dellacasa.lindberg@mdh.se

​021-10 16 03 ​

​rum U1-170

Julie Oommen

​Forskningssamordnare

​julie.oommen@mdh.se​

​021-10 31 64

​rum U1-145

Örjan Danielsson

​Avdelningschef 

​orjan.danielsson@mdh.se

​021-10 15 80

​rum U1-169

​​Susanne Fronnå

​Forskningsadministratör

​susanne.fronna@mdh.se

​021-10 73 79

rum U1-146