MDH:s organisation

MDH är en statlig myndighet, direkt underställd regeringen. Högskolans övergripande verksamhet leds av högskolestyrelsen. Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen.

 

 

MDH:s organisationsschema (pdf 166 kB)