Parkering vid MDH i Eskilstuna och Västerås

Det finns parkeringar i anslutning till högskolans lokaler på campusorterna Eskilstuna och Västerås. Observera att delar av parkeringen i Västerås handhas av Västerås stad och andra delar av Q-park och därför krävs olika parkeringsbiljetter.

Här kan du parkera

Parkeringarna är för medarbetare, studenter och besökare. På campusområdet är det endast tillåtet att parkera på parkeringsplatser som har skyltning för detta, i övrigt är det parkeringsförbud.

Här kan du parkera vid campus Eskilstuna

Här kan du parkera i övriga Eskilstuna (www.eskilstuna.se)

Här kan du parkera vid campus Västerås

Regler för parkeringsytorna på MDH i Västerås (pdf 954 kB)

Parkeringstillstånd

Studenter och medarbetare kan få särskilda parkeringstillstånd, som gör att man får parkera billigare. Studenter och medarbetare hämtar parkeringstillstånd från Studenttorget. Inför varje ny termin förnyas parkeringstillståndet.

Tillstånd för miljöfordon att parkera gratis gäller inte på MDH. Ordinarie parkeringsavgift gäller.

Parkering besökande

På båda campusorter finns parkeringsplatser för besökande.
För att parkera på dessa platser krävs ett särskilt tillstånd utfärdat av högskolans studenttorg. Anvisning var tillståndet hämtas finns vid respektive parkeringsplats.
MDH utfärdar endast tillstånd för en dag i taget.

Parkering hyrbilar

Medarbetare vid MDH som har hyrbil ska, från 1 juni 2015, parkera vid befintliga besöksparkeringar. Parkering av hyrbil på serviceplatser, där hyrbilar tidigare kunde stå, kommer att bötfällas.

Avgifter

Alla parkeringsplatser i anslutning till högskolans fastigheter är avgiftsbelagda under hela året.

I Västerås handhas parkeringen av två operatörer, Västerås stad och Q-Park. Detta innebär att det finns två typer av biljettsystem. Observera att en biljett köpt i Västerås stads automater inte gäller på Q-parks platser och vice versa.

För att betala avgift till reducerad kostnad om du har parkeringstillstånd ska du trycka på knappen "Fordon med tillstånd" före betalning.

För dig som vill parkera månadsvis på parkeringen på Tullgatan i Eskilstuna gäller en månadsbiljett för respektive kalendermånad.  Du måste förbeställa din månadsbiljett via Q-park. Det gör du genom att skicka ett mejl till hyraplats@q-park.se och uppge följande uppgifter:
  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Mobil
  • Mejladress för faktura
  • Önskat startdatum
  • Uppge i mejlet: Tullgatan 7-9
  • Du ska också bifoga en bild på ett giltigt parkeringstillstånd från MDH.

Månadsbiljett med oreserverad plats samt ej garanterad platstillgång kostar 500 kr. Biljetten ska tillsammans med giltigt parkeringstillstånd ligga väl synligt i bilens framruta.

Glöm inte att placera din biljett tillsammans med ett giltigt parkeringstillstånd från MDH i framrutan på bilen. 

Vid frågor, kontakta Q-Park på telefonnummer: 0771-96 90 06.

Avgiftsfri parkering i Västerås

Det finns en avgiftsfri parkering vid Blåsboskolan, cirka 600 meter från MDH norrut längs med Vasagatan. Där behövs inget särskilt parkeringstillstånd. Här kan du parkera max 24 timmar.

 

Parkering för rörelsehindrade

Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns i anslutning till MDH:s entréer. Den parkeringen är avgiftsfri under förutsättning att du har ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.