Vi jobbar på MDH

Här berättar några av Mälardalens högskolas medarbetare om hur det är att vara MDH:are.

Eva Lindell, universitetsadjunkt

 

Jag började jobba på MDH 2008. Hittills har inget år varit det andra likt. Från att ha arbetat med personalfrågor fick jag chansen att vara med och utforma ett ledarskapsprogram i samarbete med lärare och forskare på alla fyra akademier på MDH. I slutfasen av programmet utlystes en doktorandtjänst om forskning på högskolan som organisation och jag uppmanades att söka. Det var ett stort steg, men inget jag har ångrat. Nu arbetar jag på en avhandling om ekonomstudenters studieval. Att få förmånen att skriva en avhandling är en resa där man får lära sig otroligt mycket både om ämnen som intresserar just mig, men också om mig själv. Att kunna gå mellan olika områden, mellan akademier eller mellan akademi och förvaltning är en möjlighet att lära sig om och förstå sin egen organisation. För mig är MDH möjligheternas högskola.

I december 2016 disputerade Eva Lindell.

Osman Aytar, docent

 

Jag har arbetat på MDH sedan 2007 då jag disputerade i sociologi vid Stockholms universitet. Under mina år på MDH har jag varit med och utvecklat, undervisat och lett kurser från grundutbildning till forskarutbildning. Jag har också haft flera pedagogiska uppdrag, lett projekt och forskningscirklar i samarbete med regionen vilket berikat mig både vetenskapligt och pedagogiskt. Självklart kan arbetet och upplevelserna av MDH se olika ut. Men MDH har inneburit möjligheternas sociala landskap för mig. Jag har kunnat göra mig hörd i de sammanhang som berört mig och mitt arbete. Jag har upplevt öppenhet och möjligheter att kunna påverka problemlösningar, delta i beslutsprocesser som präglats av en lyhörd ledning och samarbetsvilliga, engagerade kollegor, samt utveckla lärorika kontakter med regionen. Allt detta har inneburit att jag, förutom pedagogisk utveckling, också kunnat göra framsteg i min forskning även utan stora externa forskningsanslag.

 

 

​Julia Mcnamara, utbildnings- och forskningshandläggare

När jag flyttade tillbaka till Västerås efter att ha bott i Stockholm var det självklart för mig att hålla ögonen på MDH. Det är med högskolefrågor jag vill arbeta och det är helt enkelt här jag hör hemma. Jag börjar nog bli en högskolenörd…

 

 

 

 

Ann Söderlund, professor och dekan

Jag har lärt känna så många människor under mina år här på MDH. Jag har betydligt fler människor i mitt liv idag och alltid lunchsällskap på jobbet. Min uppfattning är att jag möts positiva människor hela tiden, vilket gör så gott i hjärtat.