För leverantörer och kunder

För våra leverantörer – ny lag om obligatorisk e-faktura från om med 1 april 2019

Den 1 april 2019 börjar ny lag gälla som gör det obligatoriskt för leverantör till offentlig sektor (dit Mälardalens högskola räknas) att skicka elektroniska fakturor.

Kravet gäller från första fakturan och även om inget avtal finns mellan parterna. Med e-faktura menas faktura som både utfärdas, sänds och mottas i ett strukturerat elektroniskt format.

Observera att PDF och liknande format inte räknas som en e-faktura.

Information om fakturering till MDH (pdf 131 kB)

Information about invoicing to MDH (pdf 123 kB)

 

För våra kunder

Som kund till MDH är det viktigt att känna till hur fakturor och bidrag till högskolans verksamhet ska betalas för att intäkten ska bli bokförd rätt.

Betalningsinformation

Inbetalning till MDH ska göras till bankgirokonto. Betalning från utlandet görs till IBAN/BIC.

När du gör en inbetalning till högskolan är det viktigt att du lämnar information om vad betalningen avser, t ex fakturanummer, kontering enligt utsänt underlag, så att inbetalat belopp bokförs rätt.

När du fått en faktura eller annat betalningsunderlag från MDH – hur gör jag då?

Anvisningar om inbetalningar till MDH (pdf 134 kB)