För leverantörer och kunder

För våra leverantörer

MDH hanterar samtliga leverantörsfakturor elektroniskt.

Vi arbetar med att få våra leverantörer att i första hand skicka Svefaktura och i andra hand skicka pappersfaktura till vår fakturaadress. Från och med 1 april 2019 kommer vi endast att ta emot elektroniska fakturor.

För att fakturaprocessen ska fungera så smidigt som möjligt och våra betalningar ska göras på förfallodagen, ber vi er läsa anvisningarna innan ni skickar faktura till oss.

OBS! Mälardalens högskola accepterar inte PDF-fakturor.

Information om att skicka faktura till MDH (pdf 130 kB)

 

För våra kunder

Som kund till MDH är det viktigt att känna till hur fakturor och bidrag till högskolans verksamhet ska betalas för att intäkten ska bli bokförd rätt.

Betalningsinformation

Inbetalning till MDH ska göras till bankgirokonto. Betalning från utlandet görs till IBAN/BIC.

När du gör en inbetalning till högskolan är det viktigt att du lämnar information om vad betalningen avser, t ex fakturanummer, kontering enligt utsänt underlag, så att inbetalat belopp bokförs rätt.

När du fått en faktura eller annat betalningsunderlag från MDH – hur gör jag då?

Anvisningar om inbetalningar till MDH (pdf 134 kB)