För leverantörer

Fakturering

MDH kan ta emot filformaten, EDI-faktura och Svefaktura enligt SFTI. På samtliga fakturor ska referens anges bestående av en 5-positioners kod, till exempel abc01.

MDH tillämpar betalningsvillkor, 30 dagar efter fakturadatum, såvida inte annat avtalats. Faktureringsavgifter och expeditionsavgifter godkänns inte. Dröjsmålsränta accepteras i enlighet med räntelagen.

Elektronisk faktura

MDH tar emot elektroniska fakturor (e-faktura) via VAN Operatör eller Fakturaportalen. Skannade pappersfakturor och PDF fakturor betraktas inte som elektroniska fakturor

För användandet av VAN Operatör; kontakta ditt företags samarbetspartner för anslutning.

Information vid anslutning via VAN-operatör

VAN-operatör: Opus Capita

Identitet: 2021002916 eller GLN 7350070160009

Information vid anslutning via Fakturaportalen

Via Fakturaportalen kan kostnadsfri e-faktura sändas till MDH. Fakturaportalen är lämplig för ett företag som saknar affärssystem för e-fakturering.

Manual till Fakturaportalen (pdf 707 kB)

Pappersfaktura och fakturaadress

MDH arbetar för att minska antalet pappersfakturor varför pappersfakturor bör sändas endast i undantagsfall. Fakturor ska skickas till denna adress:

Mälardalens högskola
Ref;
Box 1020
721 26  Västerås 

Upphandling och inköp

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader i offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen säkerställer att myndigheter behandlar alla leverantörer på marknaden, som vill få affärskontrakt med offentlig sektor, på lika villkor.

MDH:s upphandlingar och inköp regleras i Regler för inköp och upphandling. Huvudinnehållet i reglerna är att:

  • säkerställa att gällande lagar och regler följs,
  • ge effektiva interna rutiner gällande inköp,
  • bidra till en god långsiktig ekonomi genom inköp av hög kvalitet till rimlig kostnad och
  • främja hållbar utveckling och bidra till högskolans miljömål.

Aktuella upphandlingar