Personuppgiftsärende

Individen
Åtgärden avser begäran om:

Jag har varit i kontakt med följande verksamheter:

Information om behandling av dina personuppgifter

MDH (personuppgiftsansvarig) behöver dina personuppgifter för att kunna hantera din begäran. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen, artikel 6.1e. Personuppgifter i begäran gallras efter 1 år. Dina personuppgifter delas med andra aktörer när det krävs enligt dataskyddsförordningen. Delar av dina uppgifter kommer att förvaras i ett ärendehanteringssystem, medan svar från detta webbformulär kommer att förvaras i ett dokumenthanteringssystem.

Kompletterande information

Beskriv med ord vad du vill ha utfört. Exempel:

Korrigera mitt efternamn, tidigare var det XXX och nu ska det vara YYY. En bild på mig förekommer på mdh.se/undersida, vänligen ta bort den. Min e-post finns på distributionslistan ZZZ, var snäll och radera mig där. Ta bort mitt studentkonto "xxyyzz18".

Lämna det här fältet oifyllt.