Om Mälardalens högskola på lättläst svenska

Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor
med campus i Eskilstuna och Västerås.
Här studerar 15 tusen studenter.
Nästan tusen personer är anställda och arbetar
som till exempel lärare och forskare.

Högskolans studenter är attraktiva på arbetsmarknaden.
Det är de därför att våra utbildningar håller hög kvalitet
och genom att högskolan samarbetar med det omgivande samhället.

Mälardalens högskola har både utbildning och forskning inom många områden:

 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap
 • Humaniora
 • Teknik
 • Naturvetenskap
 • Vård
 • Undervisning
 • Musik

Mälardalens högskola har olika utbildningar:

 • 1 000 kurser
 • 55 program på grund- och avancerad nivå

Mälardalens högskola bedriver forskning för nytta

Vid Mälardalens högskola forskar vi för att hitta nyttiga lösningar
för samhällets utveckling.

Högskolan bedriver forskarutbildning inom vetenskapsområdet teknik
och inom hälsa och välfärd.

Studera på högskolan

På Mälardalens högskola kan du läsa fristående kurser eller ett program.

Fristående kurser

Om du väljer att läsa fristående kurser, bestämmer du själv över din utbildning.
Du väljer själv varje termin vilka kurser du söker.

Det är viktigt att veta vilka regler som gäller, när du vill ta ut en examen.

Program

Om du väljer läsa ett program har högskolan i förväg bestämt, vilka kurser som ska ingå
och du har platsgaranti på dessa.

Du kan ta ut en examen, om du läser hela programmet.

Kontakta gärna oss studievägledare som kan stödja dig och hjälpa dig
med vad som passar just dig.

Ansöka till en utbildning

Du söker till högskolan på webbplatsen www.antagning.se.
Där kan du logga in och göra en webbanmälan till de program eller kurser som intresserar dig.
Du som av någon anledning inte har möjlighet att göra en webbanmälan
kan anmäla dig på en anmälningsblankett. 

Vissa förkunskaper behövs för att kunna börja på högskolan.
Det finns grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Alla högskoleutbildningar kräver grundläggande behörighet.
Den får man på alla gymnasieprogram.

Många utbildningar kräver även särskild behörighet.
Man måste ha då extra kunskaper i vissa ämnen.

Ta reda på vilket datum du ska lämna in din ansökan.

Ibland söker många kurser och program som är populära och alla kan inte få en plats.
Då måste man välja mellan alla sökanden.

Då kontrollerar högskolan, vilka som är behöriga  till den kursen eller det programmet.

Om det inte finns plats åt alla som är behöriga, väljer högskolan de som har

 • bra betyg
 • bra högskolepoäng
 • tagit poäng från en annan högskola eller universitet.

Kontakta oss gärna

Vi som är studievägledare kan berätta mer om hur du kan söka till högskolan.

Kontakta studievägledare