En hållbar studie- och arbetsmiljö

MDH strävar efter att erbjuda studenter och medarbetare en hållbar studie- och arbetsmiljö – både vad gäller den fysiska och psykiska miljön.

Kommittén för hållbar arbetsmiljö

Det övergripande arbetet med och inriktningen för en hållbar studie- och arbetsplats drivs av Kommittén för hållbar arbetsmiljö, KHA.

Kommittén för hållbar arbetsmiljö (KHA)

Frågor om miljö, studie- och arbetsmiljö

På högskolan arbetar en arbetsmiljö- och miljösamordnare som studenter och medarbetare kan vända sig till med frågor om, och synpunkter på arbetet med miljöfrågor och frågor om studie- och arbetsmiljön här vid MDH.

Arbetsmiljö- och miljösamordnare Rebecka Malmgren

Arbetsmiljö- och miljösamordnare Henrik Zettergren

Studenterna kan även vända sig till student- och doktorandombudsmannen eller till Mälardalens studentkår.

Student- och doktorandombudsman

Mälardalens studentkår