Pedagogiska meriter

Det finns idag uttalade behörighetskrav på visad pedagogisk skicklighet för att bli anställd som lärare på högskolan enligt både högskolelagen, kapitel 3 Professorer och andra lärare, där 2 § uttrycker att "Regeringen meddelar föreskrifter och om de behörighetskrav och bedömningsgrunder som ska gälla vid anställning av professorer och lektorer" (SFS 2010:701). Därutöver hänvisar högskolelagen till högskoleförordningen, kap 4:

Behörighet och bedömningsgrunder vid anställning

3§ Professorer och 4§ Lektorer "Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten". Däremot bestämmer varje högskola själv vilka lärarkategorier utöver professorer och lektorer som ska anställas där (se MDH:s anställningsordning, reviderad 2013-02-18, Dnr: CF-p 1.3.1-381/10) och dessutom om de behörighetskrav och bedömningsgrunder som ska gälla vid anställning av sådana lärare (SFS 1997:797).