Hedersdoktorernas dag 2017

Vid Akademisk högtid den 27 april 2017 promoverades tre nya hedersdoktorer vid MDH; Tomas Lagerberg, Gunilla Lööf och Mats Forsgren. Dagen innan medverkade de vid Hedersdoktorernas dag då de föreläste inom sina respektive områden. Totalt har 25 hedersdoktorer promoverats vid MDH.

 

Tomas Lagerberg
Internet of Things, Services and People – vart är vi på väg?

Läs mer om Tomas Lagerberg

Gunilla Lööf
Don´t follow your dreams, lead them

Läs mer om Gunilla Lööf

Mats Forsgren
De multinationella företagens politiska roll – Ett oprioriterat ämne i företagsekonomisk forskning.

Läs mer om Mats Forsgren