Hedersdoktorernas dag 2016

MDH är stolt över sin starka och framgångsrika forskningstradition. En viktig del i MDH:s relationer med omgivningen, både internationellt och nationellt, är att utse för högskolan viktiga personer till hedersdoktorer. Därför vill MDH, för femte året i rad, uppmärksamma sina hedersdoktorer med en särskild dag den 28 april 2016 - Hedersdoktorernas dag, med hedersdoktor Karl-Henrik Robèrt.

Program för dagen med tema: Vägen till ett hållbart samhälle

13.15-14.30 Föreläsning och paneldiskussion. Moderator Claes Jonsson välkomnar. Inledning av dekanus Lene Martin och föreläsning av hedersdoktor Karl-Henrik Robèrt. Paneldiskussion med hedersdoktor och representanter från akademi och näringsliv.

14.30-15.00 Fikamingel med frågemöjlighet.

Kort om Karl-Henrik Robèrts föreläsning:
"Att leda systematiskt mot adekvata visioner - En fråga mer om kompetens än värderingar"

Den största utmaningen för planetens och civilisationens välfärd är inte klimatförändringen, förgiftningen, förstörelsen av jordbruket, fattigdomen, terrorismen eller något annat av alla dessa stora problem. Den största utmaningen är att våra ledare inte leder mot hållbarhet. De vet inte hur myriaderna av problem hänger ihop via några få konkreta mekanismer, och hur man kan använda den förståelsen för att planera systematiskt mot full hållbarhet. Karl-Henrik berättar om en internationell konsensusprocess som startade i Sverige för 27 år sedan, hur denna idag lett fram till en metodik med klara definitioner och riktlinjer, och han kommer lämna rikligt med exempel från bolag, kommuner, regioner och universitet världen över som använder den.

Om hedersdoktor Karl-Henrik Robèrt

 

Karl-Henrik Robèrt utnämndes till hedersdoktor 2008 för att han med en strategisk medvetenhet och ett outtröttligt engagemang arbetat för att öka kompetens och medvetande om hållbar utveckling bland forskare, beslutsfattare i företag och offentliga myndigheter, samt lärare inom högre utbildning.
Han grundade Det Naturliga Steget 1989 för att påskynda en hållbar utveckling av samhället ur ett globalt perspektiv. Arbetet har skett genom systemforskning och genom att testa resultatet av forskningen i verkligheten på företag, kommuner och myndigheter.
1999 erhöll Karl-Henrik Robèrt priset Green Cross Award for International Leadership och 2000 erhöll han priset Blue Planet Prize, ofta benämnt miljöns nobelpris och utdelat i samarbete mellan Tokyo universitet och Asai Glass Foundation.