Hedersdoktorernas Dag 2014

Mälardalens högskola är stolt över sin starka och framgångsrika forskningstradition. En viktig del i MDH:s relationer med omgivningen, både internationellt och nationellt, är att utse för högskolan viktiga personer till hedersdoktorer. Därför vill MDH, för tredje året i rad, uppmärksamma sina hedersdoktorer med en särskild dag - Hedersdoktorernas dag.
Alla intresserade hälsas varmt välkomna att lyssna till en föreläsning och frågestund med hedersdoktor Salvatore Grimaldi.

 

 

Salvatore Grimaldi - "Mitt entreprenörskap"

"Som företagare och entreprenör har jag tagit till mig det bästa av två kulturer. Flexibilitet, smak och uppfinningsrikedom från Italien kombinerat med svensk ordning och inställning att slutföra det man åtar sig”.

Salvatore Grimaldi är entreprenör och Grimaldi Indstri-koncernens grundare, ägare och koncernchef. Han föddes i Taranto i Italien och kom till Sverige med föräldrar och syskon 1952. 25 år gammal startade han 1970 sitt första företag, Grimaldis
Mekaniska Verkstad, i Köping. Därifrån utvecklades Grimaldi Industri-koncernen som idag bland annat består av Cycleurope, med välkända varumärken som
Crescent, Monark, DBS och Bianchi.

Totalt omfattar Grimaldi Industri-koncernen ett 30-tal bolag som omsätter
2,5 miljarder SEK och har mer än 1000 anställda.

Salvatore Grimaldi är även delägare och styrelseordförande i Auktionshuset
Metropol samt  styrelseledamot och medlem  i bland annat  Italienska Handels-
kammaren och Accademia Italiana della Cucina. Han är dessutom medlem av
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. 2004 utsågs han till hedersdoktor
av Mälardalens högskola.

Öppen föreläsning i sal Beta, MDH Västerås torsdag 24 april kl. 13.15-14.30