Hedersdoktorernas dag 2019

MDH är stolt över sin starka och framgångsrika forskningstradition. En viktig del i MDH:s relationer med omgivningen, både internationellt och nationellt, är att utse för högskolan viktiga personer till hedersdoktorer. Därför vill MDH uppmärksamma sina hedersdoktorer med en särskild dag - Hedersdoktorernas dag den 4 april 2019.

Torsdag 4 april 2019 klockan 13.15-14.30
MDH i Västerås, sal Beta

 

Vid Akademisk högtid den 5 april 2019 promoveras tre nya hedersdoktorer vid MDH; Gisele Mwepu, Johan Fastbom och Ola Sellin. Dagen innan medverkar de vid Hedersdoktorernas dag då de föreläser inom sina respektive områden. Mer information kommer.