Avslutningshögtid juni 2017

13-14 juni 2017 arrangeras avslutningshögtid för de studenter som läser sin sista termin vid MDH under våren 2017.

 

 

Avslutningshögtiden hålls i Aula Collegium, Eskilstuna. Avslutningshögtiden riktar sig till dig som går din sista termin våren 2017. Du kan även delta om du har kompletteringar kvar att göra i dina studier. 
 

Denna dag får du gärna fira med dina anhöriga och du kan bjuda in upp till tre namngivna gäster. Vi kan tyvärr inte ta emot fler gäster av utrymmesskäl. Efter ceremonin bjuds det på kaffe och bakelse.
 
Vi förbehåller oss rätten att ändra dag och tid, beroende på antalet anmälningar. Du får i så fall besked om eventuella ändringar senast två veckor innan ceremonin.

13 juni 2017:
10.00 Akademin för innovation, design och teknik
13.30 Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
 
14 juni 2017:
10.00 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
13.30 Akademin för hälsa, vård och välfärd
 

Här hittar du information och bilder från avslutningshögtiden i januari 2017.