Akademisk högtid

5 april 2019 arrangerades Akademisk högtid i Västerås konserthus för att hedra högskolans nya professorer, doktorer och hedersdoktorer samt pristagare och medaljörer. Nästa Akademiska högtid sker den 16 april 2021.

 

Akademisk högtid

Drygt 300 inbjudna gäster och flera besökare fanns på plats i Västerås konserthus för att ta del av Akademisk högtid. Vid högtiden installerades MDH:s tre nya hedersdoktorer; Gisele Mwepu, Johan Fastbom och Ola Sellin. Högskolans nya doktorer promoverades och de professorer som anställts de senaste två åren installerades. Dessutom uppmärksammades mottagarna av pedagogiskt pris Carina Sjödin, Charlotta Hellström och Daniel Hedin, MDH:s samverkansmedaljör samt Charlotte Williams och Marie Parker-Jenkins, gästprofessorer till Alva Myrdals minne.

Lärare och studenter vid Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskola stod för musikinslagen. 

Bilder från Akademisk högtid

Vill du se fler bilder från Akademisk högtid 2019?  Klicka dig vidare till webbalbumet!  Där kan du även ladda ner enskilda bilder. Du kan välja fotograf högst upp i sidhuvudet. Då ser du olika bilder. Nedladdningskod är 2798. Vid publicering ska fotografens namn anges. Om du vill att någon bild ska tas bort kontakta akademiskhogtid@mdh.se .