Akademisk högtid

Akademisk högtid arrangeras för att hedra högskolans nya professorer, doktorer och hedersdoktorer. Nästa Akademiska högtid sker fredag 5 april 2019.

 

 

Vid Akademisk högtid promoveras högskolans nya doktorersamt högskolans nya hedersdoktorer. De professorer som anställts de senaste två åren installeras. Dessutom uppmärksammas mottagarna av pedagogiskt pris och MDH:s samverkansmedalj samt innehavaren av professuren till Alva Myrdals minne. 

Under högtiden bjuder studenter och lärare från MDH:s musik- och operautbildningar på musikinslag.

Vill du se fler bilder från Akademisk högtid 2017?  Klicka dig vidare till webbalbumet!  Där kan du även ladda ner enskilda bilder. Du kan välja fotograf högst upp i sidhuvudet. Då ser du olika bilder. Nedladdningskod är 3582. Vid publicering ska fotografens namn anges.