Avslutningshögtid 18 januari 2018

18 januari 2018 firades avslutningshögtid för studenter från Akademin för hälsa, vård och välfärd samt Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Rektor Paul Pettersson, akademichef Maria Müllersdorf samt Marie Stenman, årets alumn vid MDH, höll tal och gratulerade.