Priser och utmärkelser vid MDH

Mälardalens högskola delar ut ett antal priser och utmärkelser under året. I samband med Akademisk högtid den 27 april 2017 utdelas utmärkelsen Pedagogiska priset.

Pedagogiska priset inrättas för att främja den pedagogiska utvecklingen vid MDH. Priset går till den som gjort framstående insatser inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Prissumman är på 50 000 kronor och priset kan delas mellan max tre pristagare. Priset tillfaller den avdelning, sektion eller organisatoriska enhet som pristagaren eller pristagarna tillhör och ska användas till personens eller gruppens pedagogiska utveckling. Priset delas ut i samband med Akademisk högtid och pristagaren ska även hålla en föreläsning om sina pedagogiska insatser.

Samtliga studenter och anställda vid högskolan har möjlighet att nominera den person eller grupp de anser ska tilldelas utmärkelsen. Den nominerade måste vara tillsvidareanställd vid MDH. En nomineringskommitté lämnar sedan förslag på vinnare till rektor som utser vinnaren.

Mottagare av Pedagogiska priset 2017

Mottagare av Pedagogiska priset 2015

Mottagare av Pedagogiska priset 2013

 

Mälardalens högskolas samverkansmedalj

 

MDH:s samverkansmedalj är ett led i högskolans vision: "Ett starkt MDH - den samproducerande högskolan" och ska delas ut till en person som gjort enastående insatser till stöd för högskolans samverkans- och samproduktionsprofil. Medaljen delas ut i samband med Akademisk högtid.
Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att nominera någon till priset. Nominering ska vara försedd med en motivering. En medaljkommitté lämnar förslag till rektor på mottagare av medaljen. Rektor fattar beslut om vem som ska tilldelas medaljen.

Vid Akademisk högtid 2013 delades den första samverkansmedaljen ut. Mottagare var Johan Söderström, vd för ABB Sverige. 2015 tilldelades Pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna kommun, medaljen och 2017 gick medaljen till Carina Färm, VD vid VafabMiljö Kommunalförbund.

MDH:s samverkansmedalj 2015 till Pär Eriksson

MDH:s samverkansmedalj 2017 till Carina Färm