Hälso- och välfärdsteknik för ökat välbefinnande

2016-11-21 | Forskning/Samverkan

Vård och omsorg om äldre står inför ett gigantiskt teknikskifte. Förväntningarna är höga och tekniken förväntas både hjälpa människor att leva ett mer självständigt och hälsosamt liv, med ökad integritet samtidigt som det finns möjligheter att såväl effektivisera som att möta individuella behov. Christine Gustafssons arbete och forskning inom hälso- och välfärdsteknik syftar till att skapa förutsättningar för äldre personer och för personer med intellektuell funktionsnedsättning till ökat och förlängt oberoende och ökad livskvalitet.

– I takt med att allt fler människor blir äldre, blir bristen på vård- och omsorgspersonal allt större. Därför tror jag att tekniken kommer att vara ett viktigt komplement. Vi forskare har stort ansvar att vara med i den utvecklingen, men jag hoppas också på fler nationella och politiska satsningar inom området, säger Christine Gustafsson.

Christine Gustafsson jobbade som sjuksköterska i drygt tio år innan hon läste till vårdlärare och började sitt vikariat år 2000 på MDH. Nio år senare disputerade hon vid Karolinska Institutet (KI) med avhandlingen Närhet på distans – kommunala nattsjuksköterskors vårdande.
– Jag jobbade som operationssjuksköterska, blev allergisk mot latexhandskar och studerade därför vidare till allmänsjuksköterska. Sedan dess har det hänt mycket. Jag har bland annat forskat om nattsjuksköterskors arbete inom kommunal äldreomsorg, bemötande inom vården och delaktighet hos vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning. Därtill har mitt forskningsfokus också omfattat hälso- och välfärdsteknik och jag har bland annat varit med och utvecklat en robotkatt, JustoCat som har kommersialiserats, säger Christine Gustafsson.

Robotkatten används idag inom många vårdverksamheter runt om i landet och i Europa. Eftersom det inte finns någon behandling som botar demens förordas alternativa behandlingsformer som till exempel konst, musik, dans, sång, massage och sällskapsdjur. Dock är det inte alltid möjligt att ha sällskapsdjur, dels med omtanke om djuret men också institutionens lämplighet, risk för smittspridning och allergier.
– Katten jamar och kurrar på ett liknande sätt som riktiga katter. Stryker man den några gånger över ryggen börjar den att spinna. Produkten är ett resultat av samverkan mellan vårdforskning och robotforskning med ett ändamålsenligt och användarvänligt vårdperspektiv som gör den till en unik teknisk innovation, säger Christine Gustafsson.

Christine Gustafsson har också skrivit ett flertal böcker. År 2010 påbörjades ett samarbete med Eskilstuna kommun inom området funktionsnedsättning för att utveckla ett arbetssätt som bygger på kunskap om individen, funktionsnedsättningen, delaktighet och självständighet och där man som stödjande personal tar hänsyn till individens möjligheter och resurser, före hindren. Boken har sålts i över 700 exemplar och intresset har varit stort både nationellt och internationellt.
– Det som driver mig att forska är den ständiga utmaningen och att det faktiskt kan ge värde och nytta för patienten, brukaren och personalen. Jag är otroligt tacksam för att arbeta vid MDH och att jag fått den här chansen att utvecklas. På MDH finns stort utrymme för egna initiativ och många möjligheter till samverkan med det omgivande samhället, säger Christine Gustafsson.

Förutom att Christine Gustafsson är forskare vid MDH är hon också samordnare för extern samverkan vid akademin för hälsa, vård och välfärd, verksamhetsledare för Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) och verksamhetsledare för Samverkansarenan för hälso- och välfärdsteknik. Dessutom handleder hon tre doktorander inom området hälsa och välfärd.
– Det är full fart på många håll, jag skulle önska att dygnet hade fler timmar. Just nu skulle jag vilja forska mer inom hälso- och välfärdsområdet med inriktning mot teknik för både äldre och personer med intellektuell funktionsnedsättning. Min förhoppning är att snart få beviljade medel för ett stort forskningsprojekt som kan bidra till att driva den tekniska utvecklingen framåt, säger Christine Gustafsson.

Den 24 november har Christine Gustafsson sin docentföreläsning ”Forskning, samverkan och teknik för människors välbefinnande” i sal Filen på MDH i Eskilstuna. Läs mer.