Gästprofessor hoppas på nya forskningssamarbeten inom hälsoteknik

2018-03-02 | Forskning/Samverkan Student

Christian Pichot är en framstående forskare inom mikrovågsavbildning och under 2018 kommer han att vara gästprofessor inom inbyggda sensorsystem för hälsa på MDH. Fokus under året kommer framför allt att ligga på forskningen.

 

Christian Pichot.

– Jag vill utveckla nya forskningsprojekt med forskarna på MDH och använda mitt internationella nätverk för att starta nya samarbeten, säger Christian Pichot, som är professor och forskare i mikrovågsavbildning vid universitetet Côte d'Azur, CNRS i Nice. 

Christian Pichot har forskat inom mikrovågsavbildning sedan 1980-talet och hans huvudfokus handlar om användningen av mikrovågsavbildning inom hälsoteknik, ett forskningsområde som även finns på MDH. Mikrovågsavbildning innebär att man använder sig av mikrovågor istället för röntgen eller magnetisk resonanstomografi (MRT), för att kunna se inuti i människokroppen. Forskarna på MDH har fokuserat på hur mikrovågsavbildning kan användas för att upptäcka både bröstcancer och stroke, något som ligger nära Christian Pichots forskning.

– Min forskning handlar framför allt om hur vi kan använda mikrovågor för att kunna se förändringar i hjärnan och därmed upptäcka stroke tidigt, samt särskilja vilken typ av stroke det handlar om. Fördelen med att använda mikrovågor framför röntgen eller MRT är att människor slipper utsättas för joniserande strålning, bilderna blir tydligare och utrustningen är billigare, säger Christian Pichot. 

Under sitt år som gästprofessor på MDH kommer Christian Pichot att arbeta nära MDH:s forskare för att utveckla ett system som gör det möjligt att, via en monitor, direkt kunna se vilken effekt behandlingen av en strokepatient har, vilket inte är möjligt med röntgen eller MRT. Han kommer även att anordna konferensen International Conference on Antenna Measurements & Applications (2018 IEEE CAMA) i Västerås, samt hålla föreläsningar för studenter och doktorander.