Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Inom forskningsprofilen Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) finns såväl ett ämnesorienterat som ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap. Ämnesdidaktisk forskning inom humaniora har stor betydelse för utveckling av undervisningen inom högskola och skola.

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Inom forskningsprofilen Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) finns såväl ett ämnesorienterat som ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap. Ämnesdidaktisk forskning inom humaniora har stor betydelse för utveckling av undervisningen inom högskola och skola.

Forskningen är inriktad mot undervisning och lärande i språk och litteratur samt språkets roll för undervisning och lärande i högskola och skola, vilket även öppnar för ett tvärvetenskapligt samarbete. Forskningen bedrivs i ämnena engelska, litteraturvetenskap, svenska och svenska som andraspråk.

Den tillämpade språkvetenskapliga forskningen innehåller ett brett spektrum av forskningsområden, till exempel:

 • samtalsforskning
 • forskning om andraspråksinlärning och undervisning
 • flerspråkighet
 • transspråkande
 • klassrumsinteraktion
 • översättning
 • interaktionell kompetens
 • literacy och språk-, läs- och skrivutveckling
 • etnografiskt orienterad forskning kring språkundervisning och lärarutbildning.

Den tillämpade språkforskningen inom miljön är alltså främst, men inte enbart, ämnesdidaktiskt inriktad. Inom litteraturvetenskapen har SOLD en stark profil i sitt ekokritiska forum som samlar litteraturvetenskapliga forskare från flera ämnen. Den litteraturvetenskapliga forskningen omfattar även bland annat forskning om litteraturkritik, om läsfrämjandeinsatser samt forskning om barn- och ungdomslitteratur.

Seminarieverksamhet:

Seminarieverksamheten inom SOLD utgör en samlande punkt med syfte att främja forskning inom humaniora och ämnenas didaktik.

På MDH Play kan du ett urval av seminarieseriernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tidigare SOLD seminarier:

Ladda ner SOLD seminarier pdf för 2021länk till annan webbplats

Ladda ner SOLD seminarier pdf för 2020länk till annan webbplats

Ladda ner SOLD seminarier pdf för 2019länk till annan webbplats

Ladda ner SOLD seminarier pdf för 2012 - 2019PDF

Kommande SOLD seminarier för 2021:

Investigating the impact of a “flipped” online exchange in teacher education

 • 2021-04-07 13:00–15:00
Online, via Zoom. The link will be announced in advance.
Investigating the impact of a “flipped” online exchange in teacher education. SOLD - seminar with Melinda Dooly (Autonomous University of Barcelona, Spain).

Cross-modality teaching: The discursive management of multiple learning spaces

 • 2021-04-14 13:00–15:00
Online, via Zoom. The link will be announced in advance.
SOLD-seminarie med Christopher Jenks (Aalborg University, Denmark)

Where is the critical in literacy?

 • 2021-04-28 13:15–14:45
Online, via Zoom. The link will be announced in advance
SOLD-seminar with Elin Sundström Sjödin (Mälardalen University)

Moving between worlds: Pedagogies of spatial and intercultural mobility in children's literature.

 • 2021-05-19 13:15–14:45
SOLD seminar with Gül Bilge Han (Mälardalen University) about Moving between worlds: Pedagogies of spatial and intercultural mobility in children's literature.

Forskargrupper inom forskningsmiljön

Ekokritiskt forum och ekokritisk litteraturvetenskap

Ekokritiken är ett tvärvetenskapligt forskningsfält inriktat mot analys av främst skönlitteratur, men också andra typer av texter mot bakgrund av diskussionen om hållbar utveckling.

Läs mer om Ekokritiskt forum och ekokritisk litteraturvetenskap

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics)

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics) studerar diskursiva och kommunikativa praktiker i formella sammanhang där lärande och undervisning sker.

Läs mer om Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics)

Mer information om forskningsmiljön

För mer information om forskningsmiljön, kontakta vetenskaplig ledare.

Universitetslektor

Olcay Sert

021-10 16 36

olcay.sert@mdh.se

Till toppen