Text

nom forskningsprofilen Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) finns såväl ett ämnesorienterat som ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap.

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Matematik, naturvetenskap och teknik med ämnenas didaktik

Den forskning som bedrivs inom ämnesdidaktik i matematik, naturvetenskap och teknik utmärks av att den teoretiserar studier och utveckling av praktiker.

Hur elever uppfattar undervisningen och hur lärare skapar förutsättningar för lärande i klassrummet är centrala frågor som fokuseras inom de två forskargrupperna.

Ett övergripande forskningsmål är att studera och stödja processer hur lärare skapar möjligheter för elever att utveckla sina förmågor i respektive ämnen.

MNT:s har en regelbunden seminarieverksamhet med träffar ca sex gånger per år. Här träffas internationella forskare, forskare inom MNT och lärare för diskussion av till exempel teori, metodologi och empiriska domäner som är gemensamma för miljön och som vi vill utveckla.

Det bedrivs även seminarieverksamheter med kontinuerliga möten inom forskargrupperna.

Mer information om forskningsmiljön

För mer information om forskningsmiljön, kontakta vetenskaplig ledare.

Professor i matematik/tillämpad matematik

Andreas Ryve

+4621101508

andreas.ryve@mdh.se