Text

nom forskningsprofilen Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) finns såväl ett ämnesorienterat som ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap.

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Barn och unga i skola och samhälle

Forskningen inom miljön BUSS utgår från ett helhetsperspektiv av barns och ungas möten med förskolan och skola.

Den forskning som bedrivs har ett fokus på förskolans och skolans utbildning och undervisning. Pågående forskning handlar om språkmiljöer, läs- och skrivutveckling, matematik, digitala verktyg, övergångar, föräldrasamverkan, sociala relationer och hållbar utveckling. Forskarna studerar även hur förskola, förskoleklass och skola utifrån specialpedagogiska och förskolepedagogiska perspektiv stödjer och utmanar barn med olika förutsättningar. Vidare studeras innebörder av undervisning för de yngsta barnen i förskolan samt professioners möte med praktiken.

 

Samverkan lokalt
och regionalt

Forskningen är tvärvetenskaplig och praktiknära. Samverkan nationellt och internationellt är centralt för forskarna inom BUSS. En stark ambition gäller också en väl utvecklad samverkan och samproduktion med lokala och regionala aktörer.

Under de senaste åren har BUSS forskningsgrupp erhållit medel till forskningsprojekt och har bland annat deltagit och deltar forskningsprojekt som finansierats från bland annat från Vetenskapsrådet, Vinnova och Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL). Detta har gjort det möjligt för deltagarna att bedriva högkvalificerad forskning och publicera sig både nationellt och internationellt i relativt stor omfattning.

BUSS anordnar i samarbetet mellan de förskolepedagogiska kollegiet och det specialpedagogiska kollegiet forskningsseminarier, doktorandseminarier och öppna föreläsningar.

 

Mer information om forskningsmiljön

För mer information om forskningsmiljön, kontakta vetenskaplig ledare.

Professor

Eva Ärlemalm-Hagsér

+4621101672

eva.arlemalm-hagser@mdh.se