Kvalitetsutveckling för produkter och tjänster

Nya produkter och tjänster produceras i rasande takt. Samtidigt ökar krav på hållbarhet och förmågan att möta nya kundspecifika behov. Detta är några av de utmaningar som svensk industri står inför. Vår forskning inom kvalitetsutveckling handlar om hur svensk industri kan stärka sina processer, öka sin anpassningsförmåga och omställningshastighet för att stå stark i en allt tuffare global konkurrens.

 

Anders Fundin, innovation och produktrealisering

I dag är hållbarhet ett ständigt återkommande ord för produkter, tjänster, livsstil och samhällsutveckling. Samtidigt blir livscykeln på produkter kortare och människor ställer allt högre krav. För att kunna möta framtidens krav på hållbarhet – socialt, miljömässig och ekonomiskt krävs robusta system. Industrin behöver öka sin omställningsförmåga och flexibilitet.

Anders Fundin är professor i kvalitetsutveckling och som arbetar inom forskningsinriktningen Innovation och produktrealisering.

– Jag och mina forskarkollegor undersöker de processer som ligger bakom utvecklingen av varor och tjänster. Innovationskraften för utveckling av nya produkter och tjänster inom svensk industri är stor men den behöver också ge plats åt kreativitet och nytänkande i produktionsprocesser, säger Anders.

En modern industri ställer höga krav

Forskarna hittar de metoder som hjälper företag och organisationer att förbättra produktionen, höja kvalitet och flexibilitet, utan att tappa någonting i tillverkningsprocesserna. Ett exempel är den starka utvecklingen av elektrifierade fordon för framtidens kunder. Samtidigt behöver de fordon som ännu drivs av diesel och bensin tillgodose kraven från dagens kunder. 

– Utmaningen ligger i att ställa om en produktion med befintlig bränsleteknik till en produktion av fordon med framtidens bränsleteknik. Genom att utforma produktionssystem som är flexibla och adaptiva kan förmågan att anpassa en produktion bli bättre. Genom att vår forskning utvecklar metoder och processer i samproduktion med medarbetare i produktionssystemet menar vi att anpassningsförmågan kan utvecklas, säger Anders.

Samspelet i organisationen har betydelse för innovationskraften

Forskarna tittar även på hur man skapar bättre förståelse och nyfikenhet för en organisations sociala dynamik. Hur anpassningsförmågan ser ut och hur den innovativa och  kreativa förmågan tillvaratas  på bästa sätt.

– Ett exempel på en metod är utveckling av ett ambidextriöst produktionssystem, dvs ett produktionssystem som har en förmåga att anpassa sig till att producera varor och tjänster under en transformation från produktion av varor och tjänster som uppfyller nutida behov till en produktion av varor och tjänster som uppfyller ett växande framtida behov. Genom att involvera individer och grupper i ett produktionssystem och genom att ge förutsättningar för att utveckla den sociala dynamiken under samtliga faser i en transformation kan vår forskning bidra till att öka anpassningsförmågan, säger Anders.

Social dynamik i företag

Dynamiken i en organisation som uppstår genom interaktioner mellan individer och grupper.

Omställningsförmåga

Förmågan att ställa om en produktion av varor och tjänster baserat på nya behov från kunder och användare.

Anpassningshastighet

Hastigheten för att anpassa en verksamhet till nya förutsättningar baserat på varors och tjänsters livscykler.

Kontakt

Glenn Johansson, forskningsledare innovation och produktrealisering

E-post: glenn.johansson@mdh.se

 

Katarina Bälter, hälsa och välfärd

Vi visar vägen – alla kan äta hållbart

Upptäck hur du kan må bättre och samtidigt vårda planeten

Lucia Crevani, industriell ekonomi och organisation

Vi fokuserar på människan – för meningsfull digitalisering

Upptäck hur vi utvecklar och introducerar ny teknik med hänsyn till människan